دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

گت بلاگز اخبار اجتماعی رفع ابهام مجلس از ادامه فعالیت قانونی قهوه‌خانه‌های سنتی

مجلس شورای اسلامی در بررسی استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،‌ از ادامه فعالیت قهوه‌خانه‌های سنتی برطرف ابهام کرد.

رفع ابهام مجلس از ادامه فعالیت قانونی قهوه‌خانه‌های سنتی

رفع ابهام مجلس از ادامه فعالیت قانونی قهوه منزل های سنتی

عبارات مهم : قانون

مجلس شورای اسلامی در بررسی استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، از ادامه فعالیت قهوه منزل های سنتی برطرف ابهام کرد.

به گزارش ایسنا، عنوان استفساریه مذکور این بوده که آیا اماکن عمومی مدنظر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/ ۶/ ۱۳۸۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول بر قهوه منزل ها و قهوه منزل های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری نیز می باشد.؟

رفع ابهام مجلس از ادامه فعالیت قانونی قهوه‌خانه‌های سنتی

پاسخ آن خیر است و اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده ۱۳ قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مشمول بر قهوه منزل ها و قهوه منزل های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و در پایانه های مسافربری نمی شود.

یک فوریت استفساریه مذکور از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با ۱۲۰ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

مجلس شورای اسلامی در بررسی استفساریه تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات،‌ از ادامه فعالیت قهوه‌خانه‌های سنتی برطرف ابهام کرد.

واژه های کلیدی: قانون | کنترل | فعالیت | قانونی | دخانیات | دخانیات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs