دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

گت بلاگز اخبار بین الملل روسیه از دلار روگردان می‌شود

وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به مجازاتهای اعمال شده است از طرف آمریکا ترساندن کرد روسیه وابستگی اقتصاد خود به دلار را کم کردن می‌دهد.

روسیه از دلار روگردان می‌شود

روسیه از دلار روگردان می شود

عبارات مهم : روسيه

وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به مجازاتهای اعمال شده است از طرف آمریکا ترساندن کرد روسیه وابستگی اقتصاد خود به دلار را کم کردن می دهد.

به گزارش خبر آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی gazeta.ru کارشناسان می گویند چنین اقدامی مناسب خواهد بود ولی بدشواری بتواند بسرعت انجام شود. ایوان کاپوستیانسکی تحلیل گر “فورکس اوپتیموم” می گوید باید جایگزینی جهت سامانه های پرداخت آمریکا جستجو شده است و در حد امکان از دلار به عنوان ارز بکار گرفته شده است در معامله دوری شود ولی این کار امروز نیست.

روسیه از دلار روگردان می‌شود

مقامات روس از خیلی وقت پیش از این مقاصد سخن می رانند ولی فعلاً نمی توانند به موفقیت محسوسی نایل شوند”. وی می گوید مسئله مهم این است که اقتصاد روسيه در مقایسه با اقتصاد آمریکا بزرگ نیست و متعاقباً تعداد اندک طرفین تجاری با کاربرد روبل در معاملات موافقت می کنند.

دلار آمریکا در حال حاضر واحد مهم پرداخت در تجارت جهانی هست. امروز روسيه اکثر معاملات خارجی را در شرایط شکل گرفته در شرکت تجارت جهانی انجام می دهد.

وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به مجازاتهای اعمال شده است از طرف آمریکا ترساندن کرد روسیه وابستگی اقتصاد خود به دلار را کم کردن می‌دهد.

رومان بلینوف کارشناس شرکت “مرکز مالی بين المللي” می گوید: نمی توانیم تصور کنیم درصورت عدم استفاده از ارزهای مهم چطور مي شود پرداخت ها و تسویه حسابها با شرکای خارجی را ترتیب داد”.

همه بیانات سیاستمداران در مورد رویارویی ژئوپلتیک و اقتصادی ماهیت فرضی دارد. بلینوف می گوید: ” تحقق خودداری از کاربرد دلار در عمل بدشواری بتواند تحقق یابد و با عوض کردن روابط تجاری جهانی شکل گرفته ارتباط دارد ولی این نوع جنگ های تجاری می توانند به جنگ های واقعی با عواقب پیشبینی نشدنی منجر گردند”. کارشناس همچنین به این اشاره می کند که ذخایر بين المللي روسيه در ارز کشورهای متفاوت و از جمله دلار و اوراق قرضه آمریکایی سرمایه گذاری شده است و درصورت اعمال مجازاتها این امکانات می تواند زیر ضربه برود.

واژه های کلیدی: روسيه | روسیه | آمریکا | اقتصاد | اقتصادی | آمریکایی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs