دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی هر که خطر کشور عزیزمان ایران را نبیند کور است! / وزیر خارجه بحرین

وزیر خارجه آل خلیفه به گزافه گویی خود راجع به کشور عزیزمان ایران و همسویی با آل سعود در مداخله در امور داخلی لبنان ادامه داد.

هر که خطر کشور عزیزمان ایران را نبیند کور است! / وزیر خارجه بحرین

وزیر خارجه بحرین: هر که خطر کشور عزیزمان ایران را نبیند کور است!

عبارات مهم : ایران

وزیر خارجه آل خلیفه به گزافه گویی خود راجع به کشور عزیزمان ایران و همسویی با آل سعود در مداخله در امور داخلی لبنان ادامه داد.

به گزارش مهر ،خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه آل خلیفه در صفحه تویتر خود ادعاهای جدیدی را راجع به کشور عزیزمان ایران و لبنان تکرار کرد.

هر که خطر کشور عزیزمان ایران را نبیند کور است! / وزیر خارجه بحرین

وزیر خارجه آل خلیفه با اشاره به نشست قاهره راجع به کشور عزیزمان ایران که سعودی ها خواستار آن شده است اند مدعی شد: هر که در نشست قاهره حضور می یابد و خطر و ترساندن کشور عزیزمان ایران و اتباعش را در جهت ایجاد طایفه گری و دودستگی و تقسیم بندی امت و فروپاشی کشورها حرکت می کند، نبیند یا کور است یا خود را به کوری زده یا در انکار خطرناک و غیر قابل توجیه است.

وی اعلام کرد: سیاست بی طرفی لبنان وجود ندارد و فقط در حد رسانه ای است.

وزیر خارجه آل خلیفه به گزافه گویی خود راجع به کشور عزیزمان ایران و همسویی با آل سعود در مداخله در امور داخلی لبنان ادامه داد.

وی مدعی شد: تروریستی که در خارج می جنگند و تروریستها را آموزش می دهد و آنها در کشورهای ما تجهیز می کند بر مسند کرسی های دولت لبنان نشسته و تصمیمات و سیاست های لبنان را ترسیم می کند.کسانی که اتهام بازداشت و ربودن به کشوری می زنند که تاریخ این کشور شاهد حمایت از ثبات و شکوفایی لبنان است خود در معرض اتهام قرار دارند.

شایان ذکر است که مواضع بحرین همواره وابسته به سعودی هاست. مقامات آل خلیفه همسو با آل سعود به مواضع خصمانه ضد حزب الله لبنان و کشور عزیزمان ایران می پردازند.

واژه های کلیدی: ایران | بحرین | سیاست | لبنان | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs