دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدی‌نژاد

حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تخلفات نفتی رییس دولت دهم را تشریح کرد.

عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدی‌نژاد

عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدی نژاد

عبارات مهم : ارسال

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تخلفات نفتی رییس دولت دهم را تشریح کرد.

حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تخلفات نفتی رییس دولت دهم را تشریح کرد.

عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدی‌نژاد

به گزارش گزینش ، محمد حسینی با اشاره به بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶، گفت: در این تبصره به دولت اجازه داده شد که در رابطه با اصلاح تخلفات و مغایرت های قانونی مالی بین سال های ۸۷ تا ۹۱ فیمابین شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و دولت اقدام کند و در آخر این بند ذکر شده است که دیوان محاسبات کشور تخلفات را در وقت خود بررسی و با متخلفان برخورد قانونی کند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با توجه به بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین و نفت و گاز ممنوع شده است بود، افزود:با توجه به بررسی هایی که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران صورت گرفته مشاهده شد که به رقم ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است هست، که در گزارش تفریغ بودجه ارائه شده است دیوان محاسبات همان سال بعد از تایید و تصویب در هیئت عمومی درج و یک نسخه آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است است.

حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تخلفات نفتی رییس دولت دهم را تشریح کرد.

صدور دادخواست جهت نوذری و میرکاظمی مسئولان وقت وزارت نفت

حسینی با اشاره به اینکه بر اساس رویه دیوان محاسبات موارد مغایر قانون بعد از تصویب در هیئت عمومی به وسیله حسابرس کل مربوطه جهت پیگیری به تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود، ادامه داد: مغایرت در بودجه سال ۸۸ در تاریخ ٨٩/٨/١ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است است که دادستان دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی این پرونده را جهت پیگیری به شعبه یک دادسرای ارجاع می دهد و شعبه اول ابتدا تحقیق را شروع کرده و در نهایت بعد از استعلامات و مکاتباتی که انجام می شود، نسبت به صدور دادخواست به استناد ماده ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات اقدام می کند.

وی که با منزل ملت گفت و گو می کرد، یادآور شد: دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور جهت مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیف الله مراسم خوش حالی ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن مدیر مالی وقت به عنوان اسامی متخلف در پرونده جهت پیگیری با مضمون اصلاح صورت های مالی سال ۸۸ و منظور کردن ۵ میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و جهت پیگیری به هیئت مستشاری ارجاع می دهد.

عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدی‌نژاد

خواندگان اظهار داشتند که واردات بنزین با موافقت مدیر جمهور صورت گرفته است

نماینده مردم تفرش آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسی ها در هیئت سوم مستشاری صورت می گیرد و خواندگان فوق با توجه به لایحه دفاعیه ای که داشتند مطلبی را عنوان می کنند، مبنی بر اینکه که عنوان اصلاحیه بودجه به مدیر جمهور وقت اعلام و اصلاحیه بودجه جهت رییس جمهور ارسال شده است و واردات بنزین با موافقت مدیر جمهور صورت گرفته هست، لذا با توجه به اطلاعات موجود در پرونده هیئت مستشاری نسبت به صدور قرار اقدام و پرونده را مجددا به دادسرا ارسال می کند تا تکمیل شود.

حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تخلفات نفتی رییس دولت دهم را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه واردات بنزین با دستور مدیر جمهور صورت گرفته با درج نام احمدی نژاد به عنوان یکی از خواندگان پرونده اصلاح می شود و جهت پیگیری مجدد به هیئت مستشاری ارجاع می شود، ادامه داد: هیئت مستشاری بعد از رفت و برگشت ها در تاریخ ٩١/٩/٢۶ بعد از تکمیل پرونده و با عوض کردن خوانده اولیه و با اضافه کردن نام احمدی نژاد مدیر جمهور وقت اقدام به پیگیری می کند و با عنایت به مغایرت های قانونی و میزان اثرات مالی رای جبران رقم مبلغ ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران به حساب ۹۳۱ خزانه صادر می کند و انشاء رای می شود.

احمدی نژاد خوانده ردیف اول عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور

عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدی‌نژاد

وی اظهار کرد: با عنایت به پیشنهاد مسئولان شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران جهت اصلاحیه بودجه، هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلفی را از ناحیه مسئولان وزارت نفت احراز نمی کند، چراکه در مرحله نخست بر اساس دستور مدیر جمهور اقدام شده است و آمر از امر مسئول بالاتر یعنی مدیر جمهور به اعتبار مسئولیتش اطاعت کرده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، در ادامه گفت و گوی خود با منزل ملت، افزود: بر همین اساس دیوان محاسبات خوانده ردیف اول یعنی احمدی نژاد را به علت عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و عدم تحویل ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی می کند که به علت عدم حضور مدیر جمهور در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر مدیر جمهور رای غیابی صادر می شود و توانایی تجدید نظر خواهی در محکمه را دارد.

تا کنون ٢ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ١٠ میلیارد ریال به خزانه واریز شده است است

وی با بیان اینکه در مدت وقت تقاضای تجدیدنظر تنها قاسمی وزیر نفت وقت درخواست اعاده دادرسی می دهد، ادامه داد: این اعاده دادرسی در محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع هست، مورد بررسی قرار می گیرد، ولی به علت اینکه هیچ گونه اسناد و مدارک جدیدی به محکمه ارائه نمی شود رای هیئت سوم مستشاری مورد تایید قرار می گیرد و در نهایت با توجه به پیگیری و اجرای احکامی که در دیوان محاسبات وجود دارد تا کنون ٢ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از ۴۶ هزار و ١٠ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شده است است.

وی با اشاره به عنوان مورد مناقشه دیوان محاسبات و دادستان آن و همچنین احمدی نژاد و وکیل مدافع وی، یادآور شد: به استناد ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور هرگاه بر اساس دستورات و تصمیمات مسئولان وقت اثرات مالی متوجه کشور می شود، دادستان دیوان محاسبات هیئت مستشاری جهت جبران ضرر و زیان ملزم به اجرای رای هستند و در صورتی که بحث نخست وزیر و مدیر جمهور مطرح باشد انشاء محکومیت صرفا باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

هیأت های مستشاری جهت شخص مدیر جمهور صلاحیت صدور رای انفصال از خدمت ندارند

حسینی افزود: حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور مدیر جمهور وقت که دارای اثر مالی است نسبت به جبران و یا تامین میزان ضرر و زیان که بالغ بر ۴۶ هزار و ۱۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت صادر و ابلاغ شده است و قطعی است.

وی در ادامه گفت وگو ادامه داد: راجع به اینکه آیا جهت فردی که این اقدام را انجام داده می توان محکومیت اداری و مجرمیت صادر کرد باید گفت که هیأت های مستشاری جهت شخص مدیر جمهور صلاحیت صدور رای مبنی بر توبیخ، تذکر و انفصال از خدمت ندارند، بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف پرونده را به قوه قضاییه احاله می دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوعی که دادستان دیوان محاسبات مطرح کرده رای صادره بوده که در محکمه تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته هست، تصریح کرد: محکومیت احمدی نژاد از تذکر، توبیخ کتبی و آثاری که در ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات ذکر شده است که بر این اساس هیئت های مستشاری می توانند انشاء رای کنند مبرا است و این عنوان بر اساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده است که جهت ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است.

واژه های کلیدی: ارسال | پرونده | احمدی نژاد | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs