دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مغز چگونه چهره‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد

محققان در “موسسه فناوری کالیفرنیا” یک گام بزرگ در درک چگونگی پردازش چهره‌ها به وسیله مغز برداشته‌اند.

مغز چگونه چهره‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد

مغز چگونه صورت ها را از یکدیگر تشخیص می دهد

عبارات مهم : محققان

محققان در “موسسه فناوری کالیفرنیا” یک گام بزرگ در درک چگونگی پردازش صورت ها به وسیله مغز برداشته اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، در این پژوهش تازه این تیم دریافتند که مغز جهت تشخیص صورت ها از یکدیگر تنها به حدود 200 نورون نیاز دارد.

مغز چگونه چهره‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد

دانشمندان جهت رسیدن به این نتیجه، تصاویری را به میمون ها نشان دادند و به صورت همزمان پاسخ های خاص سلول های عصبی به صورت ها را ثبت کرده و دریافتند که کدامیک از آنها فعال شده است و کدامیک فعال نشده است.

چیزی که آنها در این پژوهش دریافتند این بود که یک سلول به تنهایی مخصوص شناسایی یک صورت نیست بلکه هر کدام از این سلول ها مسئول کدگذاری یک شاخصه از صورت فرد هستند.

محققان در “موسسه فناوری کالیفرنیا” یک گام بزرگ در درک چگونگی پردازش چهره‌ها به وسیله مغز برداشته‌اند.

به این معنی که یک نورون تکی ممکن است تنها به فاصله معینی بین چشم یک فرد و یا یک گودی در سمت چپ دهان وی پاسخ دهد.

بنابراین، در حالی که ده ها هزار سلول عصبی جهت تشخیص شاخصه های صورت وجود دارد، افراد جهت شناسایی صورت ها تنها به حدود 200 عدد از آنها نیاز دارند.

سیگنال های همان تعداد اندک از سلول ها جهت کدگذاری اطلاعات و تشخیص صورت ها از یکدیگر کافی است.

مغز چگونه چهره‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد

هنگامی که محققان دریافتند که هر سلول به چه مشخصه ای از صورت پاسخ می دهد، به میمون یک صورت تازه را نشان داده و فعالیت سلولی در پاسخ به آن صورت را ثبت کردند و در نهایت بر اساس آنچه نورون ها انجام دادند، موفق به بازسازی آن صورت شدند.

نکته قابل توجه این است که آنها توانستند این بازسازی را با دقت قابل توجهی انجام دهند.

محققان در “موسسه فناوری کالیفرنیا” یک گام بزرگ در درک چگونگی پردازش چهره‌ها به وسیله مغز برداشته‌اند.

آنها همچنین موفق شدند تا با این روش اشخاص کاملا متفاوتی را از یکدیگر ایجاد کنند در حالیکه آن صورت ها دارای یک شاخصه خاص و یکسان بودند.

به گفته محققان این پژوهش، در حالی که این یافته ها هنوز هم نیاز به انجام آزمایشات مکرر دارد، می توان از آن در فناوری تشخیص صورت و هوش مصنوعی بهره برد.

مغز چگونه چهره‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد

یکی از محققان این پژوهش اظهار کرد: از این روش همچنین می توان جهت بازسازی صورت یک جنایتکار با تجزیه و تحلیل فعالیت مغز شاهد عینی استفاده کرد.

این پژوهش در مجله Cell انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: محققان | بازسازی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs