دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

پیگرد محافظان ما در آمریکا یک رسوایی است / اردوغان

رئیس جمهور ترکیه، تعقیب قضایی چند محافظ ترکیه‌ای به اتهام شرکت در درگیری با معترضان در شهر واشنگتن از سوی مقامات آمریکا را یک “رسوایی” خواند...

ادامه مطلب

روسیه از دلار روگردان می‌شود

وزارت امور خارجه روسیه در پاسخ به مجازاتهای اعمال شده است از طرف آمریکا ترساندن کرد روسیه وابستگی اقتصاد خود به دلار را کم کردن می‌دهد. روس..

ادامه مطلب