دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

آسمان صاف در آبادان و خرمشهر

رطوبت فعلی هوای آبادان 41درصد هست. آسمان | آبادان | آبادان | هواشناسی | رطوبت هوا | دمای کنونی | به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگ..

ادامه مطلب