دست آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا

دست: آسمان آبادان آبادان هواشناسی رطوبت هوا دمای کنونی

تصویر یک وسیله نقلیه هوایی الکتریکی را ببینید

یک شرکت کنسرسیوم اروپایی تصمیم دارد در نمایشگاه هوایی پاریس طرح اولیه یک وسیله نقلیه هوایی الکتریکی را رونمایی کند. قرار است این وسیله به دو صورت با سرنشی..

ادامه مطلب

مغز چگونه چهره‌ها را از یکدیگر تشخیص می‌دهد

محققان در “موسسه فناوری کالیفرنیا” یک گام بزرگ در درک چگونگی پردازش چهره‌ها به وسیله مغز برداشته‌اند. مغز چگونه صورت ها را از ..

ادامه مطلب